КИНО-ТЕАТЪР
ОСВОБОЖДЕНИЕ
СЦЕНИ И ЗАЛИ
НАШАТА БАЗА
СЦЕНА И ЗАЛА
СЦЕНА И ЗАЛА

Театрална сцена и зала с 480 места

СЦЕНА „ФОАЙЕ“
СЦЕНА „ФОАЙЕ“

Камерна сцена с 80 места

РЕПЕТИЦИОННА 1
РЕПЕТИЦИОННА 1

Репетиционна зала 100 кв. метра

РЕПЕТИЦИОННА 2
РЕПЕТИЦИОННА 2

Репетиционна зала 40 кв. метра

РЕПЕТИЦИОННА 3
РЕПЕТИЦИОННА 3

Балетна зала 40 кв. метра

РЕПЕТИЦИОННА 4
РЕПЕТИЦИОННА 4

Репетиционна зала 50 кв. метра

РЕПЕТИЦИОННА 5
РЕПЕТИЦИОННА 5

Репетиционна зала 60 кв. метра

ГРИМЬОРНА

Гримьорна на голяма сцена – 15кв.м

ГРИМЬОРНА

Голяма гримьорна над сцената – 40кв.м

ГРИМЬОРНА

Малка гримьорна над сцената – 10кв.м

СКЛАД

Склад зад голяма сцена – 20кв.м

СКЛАД

Складови помещения в репетиционна зала 6 – 40кв.м

СКЛАД

Складово пронстранство във външния двор

ГАРДЕРОБ

Гардероб с над 150 автентични народни носии

АТЕЛИЕ

Шивашко ателие с налични материали и шивач

ЗА УСЛОВИЯ И ОФЕРТИ
ПИШИ НИ