КИНО-ТЕАТЪР
ОСВОБОЖДЕНИЕ
СЦЕНА И ЗАЛА
СЦЕНА И ЗАЛА

Театрална сцена и зала с 480 места

СЦЕНА „ФОАЙЕ“
СЦЕНА „ФОАЙЕ“

Камерна сцена с 80 места

РАЗГЛЕДАЙ
ВСИЧКИ ЗАЛИ