КИНО-ТЕАТЪР
ОСВОБОЖДЕНИЕ
НАШАТА БАЗА
ЗАЛИ
РЕПЕТИЦИОННА 1
РЕПЕТИЦИОННА 1

Репетиционна зала 100 кв. метра

РЕПЕТИЦИОННА 2
РЕПЕТИЦИОННА 2

Репетиционна зала 40 кв. метра

РЕПЕТИЦИОННА 3
РЕПЕТИЦИОННА 3

Балетна зала 40 кв. метра

РЕПЕТИЦИОННА 4
РЕПЕТИЦИОННА 4

Репетиционна зала 50 кв. метра

РЕПЕТИЦИОННА 5
РЕПЕТИЦИОННА 5

Репетиционна зала 60 кв. метра

РАЗГЛЕДАЙ
ВСИЧКИ ЗАЛИ