КИНО-ТЕАТЪР
ОСВОБОЖДЕНИЕ
„МИШЕНИ“

Представлението „Мишени“ е спектакъл за властта, приятелството и различните гледни точни в съвсем нормалният живот на Бен и Том. Комфиктите в пиесата идват в словесна битка за „запалване на чайника“ (не за „запалване на газта“), но като цяло тези мъже се карат, вместо да се бият и имат непринудена интимност, която се равнява на вид приятелство. „Мишени“ е комедията сляла в себе си няколко драматургични текста и поражда заплахата, която идва от тяхната динамика на властта, а от тираничната и непрозрачна власт, която тъпият сервитьор представлява и която заплашва и двамата мъже. Първият от тях е неразгадаем герой – нещо като съвършен наемен убиец, който държи нервите си и крие информация от втория. Бен с нарастваща уязвимост, но също и с вид гневно любопитство около природата на силата и истината – интелектуално предизвикателство към властта, което в крайна сметка символизира неговата гибел. „Минахме през нашите тестове, нали?“ – казва, докато изпраща поръчките си. Въпроса „За какво играе тези игри?“ е въпрос, който отеква в съзнанието и остава след себе си въпроса „А сега накъде“?

ДАТИ
ГАЛЕРИЯ

СНИМКИ И ВИДЕО

Снимки и видеа на представлението във Facebook

РАЗГЛЕДАЙ
ВСИЧКИ СЪБИТИЯ