КИНО-ТЕАТЪР
ОСВОБОЖДЕНИЕ
„ОБРАЗ И БЕЗПОДОБИЕ“

Човекът – проектиран съвършено от Природата, като биологичен вид, със Съзнание, способно да обхване Мирозданието и да живее като хармонична част от него! Как така Аз-а и правото му на избор, го преврърщат в „язва“, в „тумор“, който като метастази се разраства и саморазрушава Семейство, Общетство, Природа, посягайки на самия Създател. Има ли изход от това?

Трупата „НЕВИЖДАН ТЕАТЪР“ е създадена през 2009 година с нравствено-естетическа концепция „Незрящи актьори във визуални невербални сценични изкуства” и до този момент няма аналог в
световен мащаб, нито в исторически план, нито в настоящето. Комбинацията между незрящи актьори и изразни средства, недостъпни за хора без зрение, задава основния художествен подход – превръщането на слепотата в художествено изразно средство за естетическо и нравствено въздействие, чрез „Прекрачване на границата на невъзможното във и чрез изкуството“.
След работата на трупата в Театъра на Сенки и Марионетки, спектакълът се явява следващ нов етап в развитието на концепцията „НЕВИЖДАН ТЕАТЪР“

ДАТИ

FACEBOOK СЪБИТИЕ

Виж събитието и сподели с приятели

ГАЛЕРИЯ

СНИМКИ И ВИДЕО

Снимки и видеа на представлението във Facebook

ВСИЧКИ СЪБИТИЯ