КИНО-ТЕАТЪР
ОСВОБОЖДЕНИЕ
НАШАТА
ДЕЙНОСТ

Кино-театър Освобождение оперира в няколко различни направления – помещения за репетиционни процеси, сцени за представления и събития, създаване и продуциране на авторски и партнорски проекти, продуциране и партниране на школи и състави и др.

ПОЛЗВАНЕ НА
СЦЕНИ И ЗАЛИ

Кино-театър Освобождение разполага с основна голяма сцена и зала с 480 места, втора камерна сцена с 80 места, репетиционни, танцувални и обучителни зали

СОБСТВЕНИ И ПАРТНЬОРСКИ
ПРОДУКЦИИ

Кино-театър Освобождение продуцира свои собствени проекти в сферата на сценичните изкуства и съдейства изцяло на различни партньорски проекти

ШКОЛИ И СЪСТАВИ
РЕПЕТИЦИИ

Кино-театър Освобождение поддържа собствени школи и състави, като същевременно предоставя различни помещения за партнорски екипи

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПОВЕЧЕ
КОКТЕЙЛНА СЦЕНА

Камерната сцена се преобразува на коктейлно пронстранство за събития

ФИЛМОВИ ДЕКОРИ

Помещения с различен ретро стил за заснемане на всякакъв тип видео съдържание

КОСТЮМИ И РЕКВИЗИТ

Налични над 150 народни носии и костюми на склад, както и различни театрални реквизити

МАГАЗИН И БАР

Помещение във фоайето със слабо алкохолни, безалкохолни напитки и ядки

ЗА ВЪПРОСИ
ПИШИ НИ